URL Koning
Image default
Bedrijven

Automatisering

Door de toenemende automatisering wordt het voor laagopgeleiden steeds lastiger om zich te bewijzen. Met de kennis en vaardigheden die er nu zijn kun je waarschijnlijk nog zo een twee, drie jaar vooruit. Terwijl dit vroeger misschien wel vijftig jaar was. Technologische ontwikkelingen volgen zich tegenwoordig erg snel op waardoor we steeds weer opnieuw dingen moeten leren en daarnaast moeten we ook steeds langer door werken. daar waar een miljoen laaggeschoolden amper gebruik maken van de mogelijkheid om zich bij te scholen, groeit hiermee het risico van werkloosheid binnen deze groep zich aanzienlijk. Bedrijven en de overheid besteed daarom veel geld aan de zogenaamde duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zo kan er bijvoorbeeld met een ontwikkelassessment aandacht worden besteed aan kansen, leerpunten en knelpunten van de werknemers en kunnen deze worden ontwikkeld. Een grote redenen waarom laaggeschoolde zich niet laten bijscholen is vanwege het feit dat deze groep vaak minder vertrouwen heeft in dat ze zullen slagen. Zij hebben namelijk vooral negatieve associaties met school en wanneer je er geen vertrouwen in hebt dat je zal slagen, zal je er ook minder snel mee beginnen.

Een aantal jaren geleden was er het vooruitzicht dat je rond je zestigste kon stoppen met werken. In de laatste jaren is dit helaas behoorlijk veranderd en wordt het steeds moeilijker om laaggeschoolden te motiveren. Een eerste stap in de goede richting hiervoor zou bijvoorbeeld zijn om bijscholing verplicht te maken, mits het er wel voor zorgt dat de mensen hier een mooie leerervaring voor terug krijgen. Wanneer dat niet zo is, dan zal er ook geen volgende opleiding volgen vanwege de negatieve associaties. Het leerproces zal hierdoor dan snel eindigen en heeft dan niks met duurzame inzetbaarheid te maken. De werknemers zouden daarom positieve gevoelens moeten overhouden aan het leren. Wil je als werkgever uw werknemers optimaal inzetbaar blijven houden? Dan kun je een assessmentbureau inschakelen. Vaak zijn assessmentbureaus tegelijkertijd ook een re integratiebureau.

Voor meer info : http://loopbaannederland.nl