URL Koning
Image default
Auto

Bedrijfsauto leasen – denk aan de bijtelling

Wanneer je als ondernemer een bedrijfsauto gaat leasen of als werknemer van je werkgever een bedrijfsauto ter beschikking krijgt, dan krijg je in Nederland te maken met de bijtelling. Wat betekent bijtelling eigenlijk? De fiscus telt een bijtelling bovenop je loon als je meer dan 500 km per jaar privé in een leaseauto rijdt. Voor de belastingdienst geldt dit namelijk als ‘loon in natura’. Jaarlijks wordt een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto opgeteld bij het salaris of loon van de werknemer. De hoogte van het percentage van de bijtelling hangt af van de CO2 uitstoot van de betreffende bedrijfsauto.

CO2 uitstoot en de eisen bij bedrijfsauto leasen 
De belastingdienst hanteert steeds strengere normen voor de CO2 emissie van auto’s. De bijstellingspercentages en CO2 emissienormen voor 2016 zijn als volgt:

  • 4 procent bijtelling:               0 gram CO2 uitstoot per kilometer
  • 15 procent bijtelling:             1 tot 50 gram CO2 uitstoot per kilometer
  • 21 procent bijtelling:             51 tot 106 gram CO2 uitstoot per kilometer
  • 25 procent bijtelling:             meer dan 106 gram CO2 uitstoot per kilometer

In 2017 zal dit veranderen in nog meer 2 categorieën:

  • 4 procent bijtelling:   0 gram CO2 uitstoot per kilometer uitstoot per kilometer
  • 22 procent bijtelling:meer dan 0 gram CO2

Controle en bewijs
Door de bijtelling valt het nettoloon uiteindelijk lager uit. Maar als je kunt aantonen dat je als rijder in de geleaste bedrijfsauto jaarlijks niet boven de 500 kilometer aan privékilometers uitkomt, wordt er geen fiscale bijtelling toegepast. In principe wordt dit elk jaar opnieuw getoetst. Het aantal kilometers woon-werk wordt hierbij niet als privékilometers gerekend. Omdat er in de afgelopen jaren veel fraude heeft plaatsgevonden met het opgeven van de gereden privékilometers is de belastingdienst strenger gaan controleren. Vaak worden camera-auto’s ingezet, vooral in weekenden en vakantieperiodes bij bijvoorbeeld grensovergangen

Voor meer info : http://www.bedrijfsautoleasendirect.nl/